1 - Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin).

2 - Ellezî cemea mâlen ve addedeh(addedehu).

3 - Yahsebu enne mâlehû ahledeh(ahledehu).

4 - Kellâ le yunbezenne fîl hutameh(hutameti).

5 - Ve mâ edrâke mel hutameh(hutametu).

6 - Nârullâhil mûkadeh(mûkadetu).

7 - Elletî tettaliu alel ef’ideh(ef’ideti).

8 - İnnehâ aleyhim mu’sadeh(mu’sadetun).

9 - Fî amedin mumeddedeh(mumeddedetin).