1 - E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli).

2 - E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin).

3 - Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle).

4 - Termîhim bi hicâretin min siccîl(siccîlin).

5 - Fe cealehum keasfin me’kûl(me’kûlin).