1 - E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne).

2 - Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme).

3 - Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).

4 - Fe veylun lil musallîn(musallîne).

5 - Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne).

6 - Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).

7 - Ve yemneûnel mâûn(mâûne).