1 - Kul yâ eyyuhel kâfirûn(kâfirûne).

2 - Lâ a’budu mâ ta’budûn(ta’budûne).

3 - Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud(a’budu).

4 - Ve lâ ene âbidun mâ abedtum.

5 - Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud(a’budu).

6 - Lekum dînukum ve liye dîn(dîni).