1 - Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb(tebbe).

2 - Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb(kesebe).

3 - Se yaslâ nâren zâte leheb(lehebin).

4 - Vemreetuh(vemreetuhu), hammâletel hatab(hatabi).

5 - Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin).