1 - Vel murselâti urfâ(urfen).

2 - Fel âsıfâti asfâ(asfen).

3 - Vennâşirâti neşren.

4 - Fel fârikâti ferkâ(ferkan).

5 - Fel mulkıyâti zikrâ(zikren).

6 - Uzren ev nuzrâ(nuzren).

7 - İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun).

8 - Fe izen nucûmu tumiset.

9 - Ve izes semâu furicet.

10 - Ve izel cibâlu nusifet.

11 - Ve izer rusulu ukkıtet.

12 - Li eyyi yevmin uccilet.

13 - Li yevmil fasl(fasli).

14 - Ve mâ edrâke mâ yevmul fasl(fasli).

15 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

16 - E lem nuhlikil evvelîn(evvelîne).

17 - Summe nutbiuhumul âhırîn(âhırîne).

18 - Kezâlike nef’alu bil mucrimîn(mucrimîne).

19 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

20 - E lem nahlukkum min mâin mehîn(mehînin).

21 - Fe cealnâhu fî karârin mekîn(mekînin).

22 - İlâ kaderin ma’lûm(ma’lûmin).

23 - Fe kadernâ fe ni’mel kâdirûn(kâdirûne).

24 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

25 - E lem nec’alil arda kifâtâ(kifâten).

26 - Ahyâen ve emvâtâ(emvâten).

27 - Ve cealnâ fîhâ revâsiye şâmihâtin ve eskaynâkum mâen furâtâ(furâten).

28 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

29 - İntalikû ilâ mâ kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).

30 - İntalikû ilâ zıllin zî selâsi şuâb(şuâbin).

31 - Lâ zalîlin ve lâ yugnî minel leheb(lehebi).

32 - İnnehâ termî bi şerarin kasr(kasri).

33 - Ke ennehu cimâletun sufr(sufrun).

34 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

35 - Hâzâ yevmu lâ yentıkûn(yentıkûne).

36 - Ve lâ yu’zenu lehum fe ya’tezirûn(ya’tezirûne).

37 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

38 - Hâzâ yevmul fasl(fasli), cema’nâkum vel evvelîn(evvelîne).

39 - Fe in kâne lekum keydun fe kîdûn(kîdûni).

40 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

41 - İnnel muttekîne fî zılâlin ve uyûn(uyûnin).

42 - Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(yeştehûne).

43 - Kulû veşrebû henîen bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

44 - İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn(muhsinîne).

45 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

46 - Kulû ve temetteû kalîlen innekum mucrimûn(mucrimûne).

47 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

48 - Ve izâ kîle lehumurkeû lâ yerkeûn(yerkeûne).

49 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

50 - Fe bi eyyi hadîsin ba’dehu yu’minûn(yu’minûne).