1 - İzeş şemsu kuvviret.

2 - Ve izen nucûmun kederet.

3 - Ve izelcibâlu suyyiret.

4 - Ve izel ışâru uttılet.

5 - Ve izel vuhûşu huşiret.

6 - Ve izel bihâru succiret.

7 - Ve izen nufûsu zuvvicet.

8 - Ve izel mev’udetu suilet.

9 - Bi eyyi zenbin kutilet.

10 - Ve izes suhufu nuşiret.

11 - Ve izes semâu kuşitat.

12 - Ve izel cahîmu su’ıret.

13 - Ve izel cennetu uzlifet.

14 - Alimet nefsun mâ ahdaret.

15 - Fe lâ uksimu bil hunnes(hunnesi).

16 - El cevâril kunnes(kunnesi).

17 - Vel leyli izâ as’as(as’ase).

18 - Ves subhı izâ teneffes(teneffese).

19 - İnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin).

20 - Zî kuvvetin ınde zil arşi mekîn(mekînin).

21 - Mutâın semme emîn(emînin).

22 - Ve mâ sâhıbukum bi mecnûn(mecnûnin).

23 - Ve lekad reâhu bil ufukıl mubîn(mubîni).

24 - Ve mâ huve alel gaybi bi danîn(danînin).

25 - Ve mâ huve bi kavli şeytânin recîm(recîmin).

26 - Fe eyne tezhebûn(tezhebûne).

27 - İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

28 - Li men şâe minkum en yestekîm(yestekîme).

29 - Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul âlemîn(âlemîne).