1 - İzes semâunfetaret.

2 - Ve izel kevâkibunteseret.

3 - Ve izel bihâru fucciret.

4 - Ve izel kubûru bu’siret.

5 - Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet.

6 - Yâ eyyuhel insânu mâ garreke bi rabbikel kerîm(kerîmi).

7 - Ellezî halakake fe sevvâke fe adelek(adeleke).

8 - Fî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke).

9 - Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).

10 - Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne).

11 - Kirâmen kâtibîn(kâtibîne).

12 - Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne).

13 - İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin).

14 - Ve innel fuccâre lefî cahîm(cahîmın).

15 - Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni).

16 - Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne).

17 - Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).

18 - Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).

19 - Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevmeizin lillâh(lillâhi).