1 - Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne).

2 - Ellezîne izektâlû alen nâsi yestevfûn(yestevfûne).

3 - Ve izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn(yuhsirûne).

4 - Elâ yezunnu ulâike ennehum meb´ûsûn(meb´ûsûne).

5 - Li yevmin azîm(azîmin).

6 - Yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn(âlemîne).

7 - Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin).

8 - Ve mâ edrâke mâ siccîn(siccînun).

9 - Kitâbun merkûm(merkûmun).

10 - Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

11 - Ellezîne yukezzibûne bi yevmiddîn(yevmiddîni).

12 - Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm(esîmin).

13 - İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne).

14 - Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn(yeksibûne).

15 - Kellâ innehum an rabbihim yevmeizin le mahcûbûn(mahcûbûne).

16 - Summe innehum le sâlul cahîm(cahîmi).

17 - Summe yukâlu hâzellezî kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).

18 - Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne).

19 - Ve mâ edrâke mâ ılliyyûn(ılliyyûne).

20 - Kitâbun merkûm(merkûmun).

21 - Yeşheduhul mukarrebûn(mukarrebûne).

22 - İnnel ebrâre le fî naîm(naîmi).

23 - Alel erâiki yenzurûn(yenzurûne).

24 - Ta’rifu fî vucûhihim nadraten naîm(naîmi).

25 - Yuskavne min rahîkın mahtûm(mahtûmin).

26 - Hitâmuhu misk(miskun). ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn(mutenâfisûne).

27 - Ve mizâcuhu min tesnîm(tesnîmin).

28 - Aynen yeşrebu bihel mukarrabûn(mukarrabûne).

29 - İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn(yadhakûne).

30 - Ve iza merrû bihim yetegâmezûne.

31 - Ve izenkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihîn(fekihîne).

32 - Ve izâ reevhum kâlû inne hâulâi ledâllûn(ledâllûne).

33 - Ve mâ ursilû aleyhim hâfızîn(hâfızîne).

34 - Felyevmellezîne âmenû minel kuffârı yadhakûn(yadhakûne).

35 - Alel erâiki yanzurûn(yanzurûne).

36 - Hel suvvibel kuffâru mâ kânû yef’alûn(yef’alûne).