1 - Ves semâi vet târık(târıkı).

2 - Ve mâ edrâke met târik(târiku).

3 - En necmus sâkıb(sâkıbu).

4 - İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).

5 - Fel yenzuril insânu mimme hulık(hulıka).

6 - Hulika min mâin dâfik(dâfikın).

7 - Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi).

8 - İnnehu alâ rec’ıhî le kâdir(kâdirun).

9 - Yevme tubles serâir(serâiru).

10 - Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın).

11 - Ves semâi zâtir rec’(rec’ı).

12 - Vel ardı zâtis sad’(sad’ı).

13 - İnnehu le kavlun fasl(faslun).

14 - Ve mâ huve bil hezl(hezli).

15 - İnnehum yekîdûne keydâ(keyden).

16 - Ve ekîdu keydâ(keyden).

17 - Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden).