1 - Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti).

2 - Vucûhun yevmeizin hâşiah(hâşiatun).

3 - Âmiletun nâsıbeh(nâsıbetun).

4 - Teslâ nâren hâmiyeh(hâmiyeten).

5 - Tuskâ min aynin âniyeh(âniyetin).

6 - Leyse lehum taâmun illâ min darî’(darîın).

7 - Lâ yusminu ve lâ yugnî min cû’(cûın).

8 - Vucûhun yevmeizin nâımeh(nâımetun).

9 - Li sa’yihâ râdiyeh(râdiyetun).

10 - Fî cennetin âliyeh(âliyetun).

11 - Lâ tesmeu fîhâ lâgıyeh(lâgıyeten).

12 - Fîhâ aynun câriyeh(câriyetun).

13 - Fîhâ sururun merfûah(merfûatun).

14 - Ve ekvabun mevdûah(mevdûatun).

15 - Ve nemârıku masfûfeh(masfûfetun).

16 - Ve zerâbiyyu mebsûseh(mebsûsetun).

17 - E fe lâ yanzurûne ilel ibili keyfe hulikat.

18 - Ve iles semâi keyfe rufiat.

19 - Ve ilel cibâli keyfe nusıbet.

20 - Ve ilel ardı keyfe sutıhat.

21 - Fezekkir innemâ ente muzekkir(muzekkirun).

22 - Leste aleyhim bi musaytır(musaytırın).

23 - İllâ men tevellâ ve kefer(kefere).

24 - Fe yuazzibuhullâhul azâbel ekber(ekbere).

25 - İnne ileynâ iyâbehum.

26 - Summe inne aleynâ hisâbehum.