1 - Ved duhâ.

2 - Vel leyli izâ secâ.

3 - Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.

4 - Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ.

5 - Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.

6 - E lem yecidke yetîmen fe âvâ.

7 - Ve vecedeke dâllen fe hedâ.

8 - Ve vecedeke âilen fe agnâ.

9 - Fe emmel yetîme fe lâ takher.

10 - Ve emmes sâile fe lâ tenher.

11 - Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.