1 - E lem neşrah leke sadrek(sadreke).

2 - Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke).

3 - Ellezî enkada zahrek(zahreke).

4 - Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke).

5 - Fe inne maal usri yusra(yusren).

6 - İnne maal usri yusrâ(yusren).

7 - Fe izâ feragte fensab.

8 - Ve ilâ rabbike fergab.