1 - Vet tîni vez zeytûn(zeytûni).

2 - Ve tûri sînîn(sînîne).

3 - Ve hâzel beledil emîn(emîni).

4 - Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).

5 - Summe redednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).

6 - İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).

7 - Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).

8 - E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).