1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri).

2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri).

3 - Leyletul kadri hayrun min elfi şehr(şehrin).

4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5 - Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri).