1 - İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.

2 - Ve ahrecetil ardu eskâlehâ.

3 - Ve kâlel insânu mâ lehâ.

4 - Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ.

5 - Bi enne rabbeke evhâlehâ.

6 - Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum.

7 - Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu).

8 - Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).